Toimituskunnalta

Tämä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon katekismus on syntynyt kirkolliskokousaloitteesta, jonka seurauksena kirkolliskokous pyysi 7.5.1993 piispainkokousta ryhtymään toimenpiteisiin uuden kristinopin laatimiseksi.

Piispainkokous valitsi kevätistunnossaan vuonna 1995 kristinoppiehdotuksen kirjoittajaksi piispa Eero Huovisen.

Kirjoitusprosessi kesti kolme vuotta. Piispa Huoviselle nimettiin palauteryhmä, joka luki tekstiehdotukset, arvioi ne yksityiskohtaisesti kirjallisesti ja kokoontui säännöllisin välein palautekeskusteluun. Palauteryhmän sihteerit teol. lis. Matti Poutiainen ja toimittaja Leena Huima toimivat kirjoitustyön avustajina.

Ehdotus jätettiin piispainkokoukselle 21.1.1998. Piispainkokous teki sen pohjalta oman ehdotuksensa kirkolliskokoukselle syksyllä 1998.

Kirkolliskokous hyväksyi piispainkokouksen ehdotuksen muutamin muutoksin lopullisesti 12.11.1999. Kristinopin nimeksi tuli Katekismus.

Katekismus on jaettu numeroituihin kohtiin, jotka seuraavat Martti Lutherin Vähän katekismuksen jaottelua. Vähä katekismus on yksi kirkkomme tunnustuskirjoista. Se ilmestyi ensimmäisen kerran Saksassa vuonna 1529.

Kussakin Katekismuksen kohdassa on ensin selitysteksti. Sen jälkeen on aiheeseen liittyviä raamatunjakeita. Kolmantena on Vähän katekismuksen vastaavan kohdan suomenkielinen käännös. Uskontunnustuksen selityksessä Lutherin teksti on sijoitettu kunkin pääuskonkohdan loppuun.

Katekismuksen toimituskuntaSisällysluettelo   Hakemisto