Edellinen

 Kaste 

Seuraava

Kastekäsky

Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.

(Matt. 28:18-20)

Pyhä kaste  Kasteen lahja  Kasteen merkitys
Sisällysluettelo   Hakemisto   Sakramentit