Rukous

Edellinen

 42 

Seuraava
Sydämen puhetta Jumalan kanssa

Rukous on ihmisen tapa olla ja elää Jumalan kasvojen edessä. Se on yhtä luonnollinen ja välttämätön hengelliselle elämälle kuin hengitys ruumiille. Jumala näkee meidät joka hetki, ja me voimme puhua hänelle ja hän meille.

Rukous voi olla sanatonta huokausta, tutun rukouksen lukemista tai vapaata puhetta Jumalalle. Voimme rukoilla yksin, toisten kanssa tai yhdessä koko seurakunnan kanssa. Pyydämme apua itsellemme tai toisille ja kiitämme saamistamme lahjoista. Rukous on myös Jumalan kunnioittamista, hänen kaikkivaltiutensa tunnustamista ja pysähtymistä hänen tutkivan ja rakastavan katseensa alle. Jumala itse kehottaa meitä rukoilemaan hädässä ja luottamaan hänen apuunsa.

Lapsena opittu iltarukous auttaa turvautumaan Jumalaan läpi elämän. Myös aamu- ja ruokarukoukset ovat arkielämän pieniä jumalanpalveluksia. Päivän alkaessa kiitämme Jumalaa yön varjeluksesta ja pyydämme hänen siunaustaan tehtäviimme. Aterialla kiitämme Jumalaa hänen hyvyydestään. Illalla pyydämme anteeksi syntejämme ja jätämme itsemme ja toinen toisemme Jumalan haltuun.


Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. (Fil. 4:6-7)
Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. (1. Tim. 2:1-4)

AAMURUKOUS

Noustessasi aamulla vuoteesta siunaa itsesi pyhällä ristinmerkillä ja lausu:

"Isän Jumalan ja Pojan ja Pyhän Hengen haltuun. Aamen."

Sen jälkeen lue joko polviltasi tai seisaaltasi uskontunnustus ja Isä meidän -rukous. Jos haluat, lausu vielä seuraava pieni rukous:

"Minä kiitän sinua, taivaallinen Isäni, rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, että olet viime yönä varjellut minut kaikesta vahingosta ja vaarasta. Pyydän sinua: varjele minua myös alkavana päivänä synnistä ja kaikesta pahasta, että tekoni ja koko elämäni olisivat mielesi mukaiset. Minä annan itseni, ruumiini, sieluni ja kaikkeni, sinun käsiisi. Pyhä enkelisi olkoon minun kanssani, ettei paha vihollinen saisi minussa mitään valtaa. Aamen."

Laulettuasi sitten ehkä vielä hartaudeksesi virren, esimerkiksi kymmenestä käskystä, mene iloisin mielin töihisi.

(Lutherin Vähä katekismus)ILTARUKOUS

Illalla maata mennessäsi siunaa itsesi pyhällä ristinmerkillä ja lausu:

"Isän Jumalan ja Pojan ja Pyhän Hengen haltuun. Aamen."

Sen jälkeen lue joko polviltasi tai seisaaltasi uskontunnustus ja Isä meidän -rukous. Jos haluat, lausu vielä seuraava pieni rukous:

"Minä kiitän sinua, taivaallinen Isäni, rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, että olet kuluneena päivänä minua armollisesti varjellut. Pyydän sinua: anna anteeksi kaikki syntini, joilla olen vääryyttä tehnyt, ja varjele minua armollisesti tulevana yönä. Minä annan itseni, ruumiini, sieluni ja kaikkeni, sinun käsiisi. Pyhä enkelisi olkoon minun kanssani, ettei paha vihollinen saisi minussa mitään valtaa. Aamen."

Sitten nopeasti ja iloisin mielin levolle.

(Lutherin Vähä katekismus)RUKOUS ENNEN ATERIAA

"Kaikkien silmät vartioitsevat sinua, Herra, ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan. Sinä avaat kätesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät."

Jumalan suosio merkitsee tässä runsasta ravintoa kaikille eläville olennoille, niin että ne voivat iloita siitä ja olla hyvällä mielin. Väärä huoli ja ahneus ovat tällaisen suosion esteenä.

Sitten luetaan Isä meidän ja seuraava rukous:

"Herra Jumala, taivaallinen Isä, siunaa meidät ja nämä sinun lahjasi, jotka suuressa hyvyydessäsi annat meille nautittavaksi, Jeesuksen Kristuksen, Herramme kautta. Aamen."

(Lutherin Vähä katekismus)RUKOUS ATERIAN JÄLKEEN

"Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Hän antaa ruuan kaikille, jotka elävät, kaarneenkin pojille, kun ne hänen puoleensa huutavat. Hänelle ei kelpaa hevosen voima eikä hän mielisty miehen jalkojen nopeuteen. Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa."

Sitten luetaan Isä meidän ja seuraava rukous:

"Me kiitämme sinua, Herra Jumala ja Isä, kaikista hyvistä teoistasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, sinua, joka elät ja hallitset iankaikkisesti. Aamen."

(Lutherin Vähä katekismus)Edellinen 42 SeuraavaSisällysluettelo   Hakemisto   Raamattu, rippi...