Edellinen

 Ehtoollinen 

Seuraava

Ehtoollisen asetussanat

Herramme Jeesus Kristus,
sinä yönä, jona hänet kavallettiin,
otti leivän, siunasi, mursi
ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:
Ottakaa ja syökää,
tämä on minun ruumiini,
joka annetaan teidän puolestanne.
Tehkää se minun muistokseni.
Samoin hän otti maljan,
kiitti ja sanoi:
Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki.
Tämä malja on uusi liitto minun veressäni,
joka vuodatetaan teidän puolestanne
syntien anteeksiantamiseksi.
Niin usein kuin te siitä juotte,
tehkää se minun muistokseni.

(Matt. 26:2629; Mark. 14:2225;
Luuk. 22:1420; 1. Kor. 11:2325)

Herran pyhä ehtoollinen  Ehtoollisen lahja

Ehtoollisen merkitysSisällysluettelo   Hakemisto   Sakramentit