Lukijalle

Katekismuksen tarkoitus on sanoa lyhyesti ja selkeästi, mitä kristillinen usko on. Sen syvin tehtävä on ohjata meitä elämään uskossa Jumalaan ja rakkaudessa toinen toiseemme.

Kymmenen käskyä, uskontunnustus ja Isä meidän -rukous ovat katekismuksen ydin. Ne ovat yhteisiä moniin eri kirkkokuntiin kuuluville kristityille. Martti Lutherin Vähän katekismuksen mukaisesti tässä katekismuksessa esitetään myös kasteen ja ehtoollisen sakramenttien sisältö sekä muita keskeisiä kohtia.

Kymmenen käskyä ilmaisee elämän peruslain: mitä meidän tulee tehdä ja mitä jättää tekemättä. Uskontunnustus kertoo siitä, kuka Jumala on, mitä hän on puolestamme tehnyt ja mitä hän meille antaa. Isä meidän -rukous ohjaa meidät rukoilemaan Jumalaa, jotta pysyisimme uskossa häneen ja voisimme elää hänen tahtonsa mukaisesti. Kasteen sakramentti on hengellisen elämämme perusta. Ehtoollinen vahvistaa meitä elämään uskossa ja rakkaudessa. Raamatun sana, ripin anteeksiantamus, rukous ja Jumalan siunaus kantavat meitä läpi elämän.

Katekismus on kodin hengellinen käsikirja, joka ilmaisee suppeasti Raamatun keskeisen sisällön. Se puhuttelee ja tukee meitä keskellä jokapäiväistä elämäämme. Voimme yhä uudelleen miettiä, mitä se haluaa sanoa juuri meille.Sisällysluettelo   Hakemisto